Adresshandel

  • deutsch
  • 1999-01-26
  • Durée: 00:02:09

Description

Schweiz: Adressierte Werbung

Sequenzen:
0: Knabe Briefe aus Briefkasten nehmend - o.O.
1: Statement Arno Baumann - o.O.
2: Statement Odilo Guntern (°Datenschutzbeauftragter) - Bern, BE
3: Knabe Adress-Coupon ausfüllend - Bern, BE
Ce document a été sauvegardé avec le soutien de Memoriav.
4962 Documents dans la collection
Commenter
Commenter